fbpx

Mänguline õppematerjal

KORRUTUSMÄNG

Korrutustabel selgeks 7 päevaga*

Läbi jutukeste seoste loomise mälutehnika mängustatuse salakeele

* 7 päevaga on võimalik korrutustabel selgeks saada lastel, kes juba oskavad lugeda. Teistel läheb mõnevõrra rohkem aega.

Innovatiivne
mälutehnikatel ja mängustatusel 
põhinev meetod 
korrutustabeli kiireks omandamiseks.

“Lapse arvuline võimekus oleneb sellest, kui harjumuspärane on aju mitme piirkonna koostöö. Kui seda on palju, siis tõuseb nii lapse arvuline pädevus kui ka üldine loovus.”

Parem kui tavaline tuupimine?

Korrutustabel
selgeks
7 päevaga.

Lapsele
kaasahaaravam ja
lõbusam kui
tuupimine.

Arendab aju
erinevate
piirkondade
koostööd.

Õpetab selgeks
täis-/kaashäälikute
eristamise.

Kuidas töötab?

Korrutusmängus kuulab laps piltidel kujutatud tegelastest jutukesi ning seda, kuidas nad on omavahel seotud (tehte liikmed).

Pärast seda saab laps selgeks, mis on korrutamine ning õpib ära erilise salakeele, mille abil saab piltidelt välja lugeda korrutamistehte.

Õppematerjali läbides oskab laps justkui salaagendina tõlgendada piltidena kujutatud korrutustehteid.

Tõhusa mälutehnika abil mäletab ta neid lõpuks ka pilte nägemata.

Milline on Korrutusmängu õppeprotsess?

1. päev

Laps kohtub kümne tegelasega, kellest igaühele vastab üks number. Lapse ajus tekivad neurolingid nende tegelaste ja numbrite vahel. (Näiteks Nina = Neli)

2. päev

Laps kuuleb 36 korrutustehte kohta ebaloogilist, lõbusat ja aju jaoks hästi meeldejäävat jutukest, mis seovad lapse jaoks omavahel iga korrutustehte liikmed.

3. päev

Kolmas päev tugevdab tegelane=number seoseid ja seob lisaks iga tegelase ära kindla tähega. Need seosed on vajalikud järgnevatel päevadel, et tuletada korrutustehte vastust.

4. päev

Laps õpib, kuidas ainult eelnevalt kuuldud jutu pilti nähes, aru saada, millise korrutustabeli tehtega on tegu. See seob veel tugevamalt lapse ajus ära veidra pildi konkreetse tehtega.

5. päev

Laps õpib selgeks erilise salakeele, mille abil on tal võimalik tuletada korrutustabeli tehete vastused (kasutades eelnevalt loodud linke piltide ja numbrite vahel). Samuti õpib laps selgeks täis- ja kaashäälikute eristamise.

6. päev

Laps õpib lihtsa, kuid väga leidliku harjutuse abil selgeks, mida üldse tähendab korrutamine. Samuti saab ta seda loogikat harjutada.

7. päev

Laps paneb kõik eelnevalt õpitu ja treenitu kokku, ning suudab alguses pilti nähes ja pärast ainult tehet kuulates öelda kõikide korrutustabeli tehete vastused.